BARNAS LANDSKAP
Redaksjon: Frode Svane - Tlf: 92669969   frode.svane@gmail.com      Sist oppdatert 30.12.2009

    
 Fra en tidligere
 webside:

 From our first
 webpage:

 
Medvirkning
 Participation 

    
 Skolens utemiljø
 School Outdoors
     
 Arkitektur i
 undervisningen

 Architecture in
 Education
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 


  


 

  RESSURSSIDER / RESOURCE WEB

  Barnas Landskap setter fokus på 
  barn og unges interesser i planleggingen.
 
 
Nyheter på bloggsiden "Barnas Landskap"
 
 
  Childrens Landscape focus on the interest of children and
  youth in planning processes.
  
 
News on the blog "Children's Landscape"

 
SKOLENS UTEMILJØ
SCHOOL OUTDOORS
 
IDEBANK 
IDEABANK

Adkomstpartier og gjerder

(
21.10)

Grønne rom - Liv i buskene

Sitteplasser - Samlingssteder


Topografi (05.12)

Ballspill - Flerbruksbaner - Spill
(21.10)

Klatre- og bevegelseslek
(21.11)


Vinterlek

Vann og vanninstallasjoner

Bygge og konstruksjonslek
(21.10)

Bygge og forme med snø
(21.10)

Kontakt med dyr

Utsmykking

Nære friområder


 
NYHETER

Lilleborgbanen i
Torshov parken
(30.12)

Universell utforming
(05.12)


Rie Kitagawa
Workshop med skoleelever
IKM - OSLO   (05.12)

 
Barn og unges medvirkning

(05.12)

    
Informativ utspørring-
nærmiljøanlegg

 
Byparken Sagene-Bjølsen
(05.12)

     

Utetrim anlegg
(21.11)
      

Barnehagens
utemiljø
(11.11)

      
Skautraver-prosjektet
- vandrende leirskole og
spennende turtilbud i
Oslomarka

(05.12)

     

Arkitekturprosjekt
(Architecture in Education)

(21.10)

Fra byggelek  til arkitektur
Aurskog Høland

(Architecture in Education 2)
(
24.10)NEWS
 
Photo Library
  
--------------------------
   

 
Tidl. Idebank

 
Naturskolan
  i Lund (Sverige)


 
Grün Macht Schule
  Berlin 

 


Barn og unges medvirkning i
planprosesser fører til økt engasjement og ansvar.
Det er viktig å ta vare på nære friområder og bedre kvaliteten på skolenes uteområder.


  

Alt fra den første nettsiden vår  (All from our old website)
 We arrange studytrips
 Go to the blog for information and news.

 
Focus on:


1) Schoolyards, parks and public places with interesting play - and sportsfacilities

2) Some "adventure playgrounds"

Target groups:

1) landscape architects
2) architects
3) park- and  outdoor-planners in the community
4) sports- and athletic consultants in the communities
5) school leaders
6) artists